Testimonial 1

Testimonial 2
December 11, 2014

Testimonial 1

Hiermee wil Ek Mos Jongbloed van Zandput Winkel en Boerdery in die Dendron area vir Pierre van Field Security bedank vir die jare uitstekende diens wat aan my instansie deur Sy sekuriteit verskaf is.
Ons verbintenis het in 1997 begin met een wag wat uitgebrei is toe na drie wagte. In hierdie 18 jare diens aan My gelewer was dit net goeie diens en plesier om met Field Security te
werk .